Prepartaal

Prepartale zorg is de zorg tijdens de zwangerschap. Letterlijk wil het zeggen de zorg voor (pre) de bevalling (partaal). Sommigen spreken ook van prenatale zorg.

De vroedvrouw kan een zwangerschap vaststellen als ook opvolgen. Dit kan samen met uw eigen gyneacoloog of door de vroedvrouw alleen. (Zolang alles tijdens de zwangerschap normaal is, is het opvolgen van de zwangerschap eigenlijk voor de vroedvrouw).

De vroedvrouw neemt naast het verrichten van de nodige onderzoeken en controlles ook de tijd om met jullie te praten en te luisteren naar jullie.